Zadania w realnym życiu – jak planować ich wykonanie?

Celem naszej innowacji jest wsparcie młodzieży niepełnosprawnej w nauce praktycznych czynności niezbędnych do niezależnego funkcjonowania na co dzień. Jeśli innowacja jest realizowana w szkole lub internacie, sposób organizowania spotkań z grą i realizacji misji musi być zgodny z zasadami funkcjonowania placówki. W fazie testowania pewnym problemem okazał się dla nas fakt, że niektóre młode osoby nie mają pozwolenia od rodziców na opuszczanie placówki, jeśli nie towarzyszy im pracownik szkoły. To ogranicza możliwości wykonywania zadań „na zewnątrz”. Może się zdarzyć, że z opisanych przyczyn jedynym możliwym miejscem realizacji zadania np. „zakupy” jest sklep znajdujący się na tej samej co szkoła ulicy lub wręcz sklepik szkolny. Przepisy wewnątrzszkolne mogą też ograniczać prawo osób postronnych do przebywania na terenie internatu. Warto o tym pamiętać, jeśli asystentami wspierającymi uczniów w wykonaniu misji mają być np. zewnętrzni wolontariusze. Nie należy zakładać, że każdy uczeń niepełnosprawny wie „w teorii” jak wykonać codzienną czynność. To, że młody człowiek z niepełnosprawnością miał skądinąd setki okazji aby zaobserwować jak jego rodzic lub inna osoba z otoczenia np. przyrządza jajecznicę, wcale nie oznacza, że gdy dostanie do ręki patelnię będzie wiedział co po kolei trzeba zrobić. Dlatego może się okazać, że oprócz asystentury funkcjonalnej (np. podtrzymywania przez asystenta rąk ucznia z poważną dysfunkcją narządu ruchu podczas rozbijania jajek) potrzebny jest dodatkowo szczegółowy, być może powtarzany wiele razy, instruktaż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *