Asystenci już przeszkoleni

W sobotę 16.06. odbyło się szkolenie dla asystentów ON, którzy będą wspierać graczy w wykonywaniu trudniejszych zadań w ramach naszej grywalizacji. Na wstępie asystenci zapoznali się z założeniami innowacji oraz swoją rolą w jej ramach. Następnie, odgrywając scenki w parach, poszukiwali rozwiązań problemów, które mogą pojawić się w relacjach z nauczycielami i członkami rodzin graczy. Zaproponowaliśmy im także wykonywanie czynności manualnych w rękawiczkach oraz komunikowanie się z osobą mającą na uszach słuchawki używane przez bywalców strzelnic sportowych. Dzięki temu, mogli lepiej wczuć się w funkcjonowanie osób z deficytami manualnymi oraz nadwrażliwością słuchową.

Podczas testowania  innowacji, asystenci będą wykonywać niektóre czynności konieczne do zaliczenia zadania, o ile ich realizacja będzie dla danej osoby niepełnosprawnej zupełnie niemożliwa. Częściej jednak będą podpowiadali graczom, jak ułatwić sobie zrobienie czegoś, na przykład poprzez: zmianę narzędzia pracy, odpowiednią aranżację przestrzeni, podzielenie wyzwania mniejsze  fragmenty, czy też naśladowanie sposobu zachowania asystenta. Przygotowaniu się do takiej sytuacji służyło ćwiczenie polegające na wsparciu w obieraniu ziemniaka osoby z niepełnosprawnością rąk, która nigdy w życiu nie wykonywała tej czynności. Dzięki kreatywności asystentów kucharz – amator zamienił nożyk na obieraczkę i po około 10 minutach wykonał zadanie.

Do refleksji nad swoją rolą w procesie wspierania graczy, uczestników szkolenia skłoniła analiza SWOT. Okazało się, że niektóre czynniki, jak na przykład rywalizacja między osobami niepełnosprawnymi, postrzegane są przez przyszłych asystentów jako szansa i zagrożenie zarazem. Ostatnim elementem spotkania była rozmowa z młodą osobą z niepełnosprawnością sprzężoną, która często korzysta ze wsparcia asystenckiego świadczonego przez wolontariuszy. Pani Natalia instruowała uczestników szkolenia np. jak należy pomagać w przesiadaniu się z wózka na krzesło, czy też pokonywaniu krawężników. Mówiła też o cechach idealnego asystenta oraz błędach najczęściej popełnianych przez wolontariuszy we współpracy z nią.

Nasze szkolenie ukończyło 5 osób, które już wkrótce przystąpią do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *