Kończymy rozgrywki w dwóch szkołach

W bieżącym tygodniu odbyły się ostatnie w ramach testowania naszej innowacji spotkania z grą w OSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu oraz SOSW im. Synów Pułku w Owińskach. W pierwszej ze szkół pojawił się pomysł aby założyć szkolne koło zainteresowań skupiające uczniów zainteresowanych rozgrywkami na planszy i wykonywaniem zadań w realnym życiu. Dzięki temu gra będzie mogła być wykorzystywana już…

Continue Reading