Zadania w realnym życiu – jak planować ich wykonanie?

Celem naszej innowacji jest wsparcie młodzieży niepełnosprawnej w nauce praktycznych czynności niezbędnych do niezależnego funkcjonowania na co dzień. Jeśli innowacja jest realizowana w szkole lub internacie, sposób organizowania spotkań z grą i realizacji misji musi być zgodny z zasadami funkcjonowania placówki. W fazie testowania pewnym problemem okazał się dla nas fakt, że niektóre młode osoby nie mają pozwolenia od rodziców…

Continue Reading