W służbie praw człowieka…

mł. insp. Andrzej GIBADŁO od 2013 roku jest Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka i wykonujący zadania na stanowisku Radcy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu. Pan Andrzej jest z nami – innowatorami – od początku. Jako pierwszy zainteresował się naszym pomysłem połączenia sił oraz doświadczeń i wypracowania rozwiązań, które pomogą policjantom w ich pracy… szczególnie, gdy na ich drodze pojawi się wyzwanie: autyzm.

Powiecie, co może jeden człowiek, w tak ogromnym województwie? Otóż nie – zaskoczenie – Pan Andrzej nie jest sam.  W Wielkopolsce jest 32 Pełnomocników Komendantów Miejskich i Powiatowych a w samej Komendzie Wojewódzkiej ich dwuosobowy zespół. Policyjni pełnomocnicy i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka od 2004 roku prowadzą skoordynowaną działalność na terenie całego kraju. Nie są pracownikami etatowymi – na co dzień wykonują różne obowiązki służbowe, jako dochodzeniowcy, dzielnicowi, naczelnicy. To właśnie oni nie tylko interweniują w sytuacjach konfliktowych, ale dbają by wiedza o szeroko rozumianych prawach człowieka była dostępna i wykorzystywana w praktyce codziennej policyjnej służby.

 

 

 

 

Niebieski „na gigancie”…

Chyba nie jesteśmy zaskoczeni. Zbierając informacje o sytuacjach kryzysowych, w których policjanci spotykają osoby z autyzmem, jeden scenariusz powtarza się najczęściej: …młody człowiek, nastolatek z autyzmem niekompletnie ubrany wychodzi z domu… w domu jest „normalna”, troszcząca się o niego rodzina… chwila nieuwagi i… Po kilku godzinach powiadomiona o zdarzeniu Policja odnajduje „uciekiniera”, nawet 15 kilometrów od domu. Kilka, bardzo podobnych opowieści. Wszystkie zakończyły się pozytywnym finałem – młody człowiek odnaleziony, wraca do domu.

Co powinien wiedzieć policjant o specyfice autyzmu, o tym konkretnym człowieku, by szybciej i łatwiej osiągnąć cel? Jak rodzice – prewencyjnie – mogą przygotować swoją rodzinę, by w przypadku zdarzenia udzielić najbardziej użytecznych, efektywnie wspierających informacji? Jak ograniczyć traumę i inne negatywne skutki zaistniałej sytuacji, które mogą być udziałem osoby zagubionej?
To tylko kilka z pytań, jakie zadawaliśmy policjantom, podczas przeprowadzanego cyklu wywiadów. Pytaliśmy nie tylko o trudności – ważne są dla nas również „zaskoczenia”. Czy osoba z autyzmem zachowywała się tak jak się spodziewali? Czy w intuicyjny sposób, wiedząc o wyjątkowości poszukiwanego człowieka, odstąpili od „sztampy” w kontakcie z osobą właśnie odnalezioną? Co im pomogło – jaka informacja? Czego im brakowało?

Zaginięcie dziecka, bliskiej osoby jest dramatem dla rodziny i „jedynką” – pierwszą kategorią poszukiwań – dla policjantów. Jesteśmy przekonani, że poruszana przez nas problematyka jest niezwykle ważna. Cieszy nas szczególnie, że osoby z którymi rozmawiamy są bardzo pomocne – starają się razem z nami nie tylko analizować swoje doświadczenia, ale również tworzyć katalog tych elementów, które w przyszłości mogą pomóc innym „niebieskim”… osobom ze spektrum autyzmu i policjantom.

Nasi Partnerzy…

Podejmując się trudnych wyzwań musimy pamiętać o partnerach. Są bardzo ważni – gdy się wspinamy, zawsze możemy liczyć na kogoś, na drugim końcu liny. Tym razem z przyjemnością informujemy, że Fundacja FIONA będzie realizować proces testowania innowacji NIEBIESKO – NIEBIESCY w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw Człowieka. Jeszcze w 2017 podpisaliśmy list intencyjny z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, w którym oba podmioty wyraziły wspólną wolę realizacji projektu. Teraz bierzemy się do pracy.

Policja jest instytucją z którą najczęściej kontaktujemy się w sytuacjach kryzysowych, którym towarzyszy stres, dyskomfort i poczucie bezradności. Od pierwszego kontaktu zależy, czy i w jakim zakresie podjęta zostanie skuteczna współpraca – czy osoba z ASD otworzy się, czy zamknie.
Z drugiej strony policjant zainteresowany jest profesjonalnym, skutecznym i szybkim rozwiązaniem sytuacji kryzysowej, bądź przeprowadzeniem czynności służbowej, stąd zainteresowany jest nawiązaniem jak najlepszego pierwszego kontaktu, czy wręcz nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu, bowiem pozwala to na wybranie właściwej procedury i podjęcie dalszych działań.

Proponowana przez nas rozwiązanie dotyczy zmiany w zakresie wzajemnych kontaktów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, między osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzicami
i opiekunami, a funkcjonariuszami Policji i samą instytucją.

Razem damy radę!

Witaj, Świecie!

FIONA…
Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych…
Chociaż naszą barwą flagową jest pomarańcz, kolor NIEBIESKI – w Polsce identyfikowany z autyzmem – towarzyszy nam od początku.

Od pierwszych dni działalności Fundacja FIONA jest również wspierana przez NIEBIESKICH – policjantów z terenu miasta Poznania. To właśnie policjantki i policjanci byli pierwszymi konkurentami naszej fundacyjnej drużyny bowlingowej „Szalone Kule NIEWYAUTOWANI”, podczas corocznie organizowanych turniejów. Oni NIEBIESCY stanęli w szranki „naszymi” NIEBIESKIMI, dając nie tylko wyraz zrozumienia dla potrzeb uczestników zajęć Fundacji FIONA… dając możliwość prawdziwej, zdrowej, sportowej rywalizacji.
Nasz projekt NIEBIESKO – NIEBIESCY nie jest przestrzenią do kolejnej rywalizacji. Tym razem wyzwanie jest jednak inne. W procesie testowania innowacji zaangażujemy obie grupy w proces pozyskiwania informacji, tworzenia rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby i dalej w proces ich testowania, optymalizowania i wdrażania, ponieważ problem, na który chcemy odpowiedzieć naszym rozwiązanie jest bezpośrednio związany z ich wzajemnymi kontaktami w sytuacjach kryzysowych.

Bądźcie z nami.