DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ TO OŚRODEK, DLA SENIORÓW TO DOM…

Przypominamy, że w założeniach innowacji jest:

STWORZENIE MODELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW I ICH PRZESTRZENI MIESZKALNEJ W
DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ GRUPY
WOLONTARIUSZY (W TYM WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH).

Projekt Mój własny kąt w liczbach:

  • 10 SENIORÓW
  • 50 WOLONTARIUSZY
  • 10 METAMORFOZ MIESZKAŃ
  • 10 MIĘDZYPOKOLENIOWYCH PODRÓŻY
  • WYPRACOWANIE  1 REKOMENDACJI DO DALSZYCH
    TAKICH DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI!

Witaj, świecie!

97 wstępnych specyfikacji
45 rozmów pitchingowych
27 rekomendacji do otrzymania grantu…..w tym 1 nasza!

Bardzo nam miło, że Stowarzyszenie CREO wraz z projektem MÓJ WŁASNY KĄT znalazło się w gronie Wielkopolskich Innowatorów Społecznych!

Zapraszamy do dołączenia do wspaniałej podróży i obserwowania naszych działań zmierzających do końcowego efektu, jakim będzie STWORZENIE MODELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ICH PRZESTRZENI MIESZKALNEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ GRUPY WOLONTARIUSZY (W TYM WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH).

To będzie wspaniała przygoda zarówno dla nas, jak i dla seniorów oraz wolontariuszy!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu MÓJ WŁASNY KĄT:   WINS – prezentacja