Podsumowanie programu

Po kilku miesiącach pracy przedstawiamy gotowy produkt Uniwersalny program diagnostyczno-reedukacyjny dla starszych kierowców „Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca” Zainteresowanych zachęcamy do zastanowienia się nad swoimi możliwościami i umiejętnościami, a następnie wypełnienia ankiety przesiewowej ankieta przesiewowa Podsumowanie programu

Podsumowanie innowacji

Po ciekawym i pełnym interesujących doświadczeń okresie testowania przyszedł moment na podsumowania i pracę tzw. „papierkową”. Aktualnie zbieramy wszystkie wątki w jedną całość, opisujemy nasze doświadczenia i przemyślenia oraz konfrontujemy je z pierwotnymi założeniami projektu. Niebawem powstanie gotowy produkt, czyli kompleksowy program diagnostyczno-szkoleniowy dla starszych kierowców.

Seniorzy testują

W czerwcu nasi niezawodni, bardziej doświadczeni, kierowcy przetestowali zarówno część diagnostyczną, jak i szkoleniową. Choć zgodnie stwierdzili, że nasze działania były dość czasochłonne, odnieśli się do nich nader entuzjastycznie. Oczywiście kilka dziur w całym znaleźli, wyrazili też chęć pogłębiania przedstawianych informacji i absolutną konieczność dodania nowości do wypracowanego wcześniej zakresu. Na koniec fazy testowej wyrazili…

Testowanie ankiety

Fazę testowania rozpoczęliśmy od weryfikacji poprawności ankiety przesiewowej. Wnikliwi seniorzy dobrze ocenili naszą wcześniejszą pracę, ale oczywiście zauważyli kilka dwuznacznych stwierdzeń oraz dodali trzy propozycje nowych zagadnień, które koniecznie powinny być w tej ankiecie zawarte. Przy okazji kolejna grupa zwiedziła Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB, gdzie w bardzo obrazowy sposób dowiedzieli się jak różni się droga…

Pierwsza część programu zakończona

14.05 podczas wspólnego praktykowania i omawiania doprecyzowywaliśmy zakres części edukacyjnej. Niezastąpieni seniorzy najpierw wysłuchali naszych propozycji teoretycznych, potem pod naszą komendę ćwiczyli praktycznie, a następnie dodali swoje przysłowiowe „trzy grosze” i kazali się ćwiczyć i edukować dalej. Po wspólnie spędzonych kilku godzinach i późniejszym kolejnym spotkaniu wewnętrznym powstał plan części reedukacyjnej dla seniorów – kierowców….

Początek prac nad częścią szkoleniową

Prace nad zaplanowaniem części szkoleniowej trwają. W toku działań diagnostycznych potwierdziliśmy nasze (specjalistów) założenia, ale też zauważyliśmy kilka nowych elementów, na które trzeba seniorom zwrócić uwagę lub podpowiedzieć inne rozwiązania. Aktualnie dyskutujemy jak w prosty, ale skuteczny sposób, w dość ograniczonym czasie, przekazać uczestnikom jak najwięcej informacji i wskazówek, które pomogą się im stać pewniejszymi…

Plan części diagnostycznej

W kwietniu intensywnie pracowaliśmy nad ustaleniem jakie elementy powinny wejść w skład części diagnostycznej  naszego programu. Podczas spotkań i konsultacji z seniorami okazało się, że nasze dość rozbudowane propozycje zostały dobrze przyjęte, a nawet w niektórych miejscach rozszerzone. Wspólna analiza propozycji podzieliła część diagnostyczną na ocenę funkcjonalną oraz psychologiczną (prowadzone stacjonarnie), a także na ocenę praktycznych…

Tworzenie grupy testującej innowację

Nadal trwają prace nad pierwszym etapem projektu, czyli tworzeniem wstępnej wersji programu. Następnie przejdziemy do etapu drugiego, czyli testowania tych rozwiązań i ich doprecyzowania, tak żeby wersja ostateczna mogła być rekomendowana w całej Polsce. W maju i czerwcu chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy – tworzymy dziesięcioosobową grupę chętnych seniorów, którzy mają ochotę nam pomóc. W…

Postęp prac fazy przygotowawczej

Pierwszy duży punkt za nami – po burzliwych dyskusjach i następujących po nich spokojnych refleksjach powstała pierwsza wersja ankiety przesiewowej dla starszych kierowców. Grupa testująca na pewno będzie miała nad czym pracować…

Spotkanie grupy tworzącej innowację

W poniedziałek odbyło się spotkanie konsultacyjne z seniorami, którego celem było stworzenie zarysu przesiewowej ankiety dla starszego kierowcy. Kilka godzin burzy mózgów dało bardzo ciekawe efekty, a zaangażowanie starszych kierowców było godne podziwu!