Procedura szpitalna oraz Kompendium zawierające niezbędne informacje dla osób, które przebyły udar mózgu oraz ich rodzin i opiekunów gotowe do udostępnienia!

Z ogromną radością informujemy, że stworzone przez Fundację ORCHidea Kompendium zawierające najistotniejsze informacje dla osób po przebytym udarze mózgu i ich rodzin jest już gotowe i możemy się nim z Wami podzielić!

Stworzona przez nas procedura szpitalna była w ostatnich miesiącach testowana i obecnie jest już gotowa do wprowadzenia na oddziały neurologiczne oraz udarowe!

Poniżej zamieszczamy pliki zawierające Kompendium oraz Procedurę Szpitalną, zapraszamy do zapoznania się i przekazywania informacji dalej!

Dołączamy również plik komendium z możliwością edycji dla innych województw, pozwalający dostosować treść (np. listy placówek oferujących pomoc dla osób po udarze mózgu).

W celu edycji pliku pdf można skorzystać z darmowego programu Adobe Acrobat Reader dostępnego do pobrania w linku podanym poniżej.

https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/

 

Kompendium_do_edycji

Kompendium

Procedura_Szpitalna

 

Fundacja ORCHidea w mediach – nieustannie realizując misję rozpowszechniania wiedzy o udarach mózgu!

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego poświęconego tematyce udaru mózgu, jego skutków oraz procesu i sposobów rehabilitacji.

W odcinku programu „Medycyna i Ty” specjaliści Fundacji oraz Podopieczni opowiadają o tym czym jest udar mózgu oraz jak radzić sobie z jego konsekwencjami.

Kolejny materiał uświadamiający jak ważne jest zwiększanie świadomości oraz wiedzy na temat udarów mózgu oraz możliwej pomocy po jego wystąpieniu.

Właśnie w tym celu podejmujemy jako Fundacja takie działania jak wprowadzanie innowacji w postaci Procedury i Kompendium dla osób po udarze mózgu i ich opiekunów, które mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji oraz zwiększanie świadomości dotyczącej choroby .

Poniżej link do materiału video:

https://poznan.tvp.pl/38899975/07092018

Z radością dzielimy się piewszymi efektami procesu testowania komepndium! Poniżej częściowe podsumowanie zebranych przez nas ankiet.

PODSUMOWANIE CZĘŚCIOWE ANKIET z dn. 18 sierpnia 2018 r.

Oddział testujący kompendium (23 osoby)

Oddział kontrolny (26 osób)

17 % uczestników ocenia swoją wiedzę dotyczącą udarów mózgu oraz procesu leczenia jako małą, 26% jako średnią a 57 % jako dużą.

35 % badanych ocenia swoją wiedzę dotyczącą udarów mózgu oraz procesu leczenia jako małą, a 65 % jako średnią. Nikt z badanych nie wskazał odpowiedzi „duża”.

17% uczestników ocenia wiedzę dotyczącą rehabilitacji jako małą, a 44 % jako średnią.39 % określa ją jako dużą.

27 % badanych ocenia wiedzę dotyczącą rehabilitacji jako małą, a 65 % jako średnią. Tylko 8% określa ją jako dużą.

Aż 74 % uczestników otrzymało niezbędne informacje dot. leczenia udaru mózgu od lekarza prowadzącego ( 48% oprócz lekarza prowadzacego wskazało również na pielęgniarkę i/lub internet i broszury). 17% uzyskało informacje w internecie.

42 % badanych otrzymało niezbędne informacje dot. leczenia udaru mózgu od lekarza prowadzącego. 8% wskazało innego lekarza, a 50% oprócz lekarza prowadzącego także inny personel (rehabilitanta, pielęgniarkę) oraz inne dodatkowe źrodła np. internet, broszury.

74 % uczestników ocenia informacje dotyczące leczenia oraz postępowania po hospitalizacji, otrzymane w postaci KOMPENDIUM jako bardzo wyczerpujące a 22 % jako wystarczające.

Jeden z uczestników uznał je za niewsytarczające, jednak w pytaniu o brakujące treści nie wymienił żadnych.

42 % badanych ocenia otrzymane informacje dotyczące leczenia oraz postępowania po hospitalizacji jako wystarczające, a aż 54 % jako niewystarczające. Tylko 4% uznała je jako bardzo wyczerpujące.

87% uczestników uznało za zrozumiałe informacje i zalecenia przekazane na oddziale. 13 % określiła je jako częściowo zrozumiałe. Nikt nie uznał ich za niezrozumiałe.

19% badanych uznało za zrozumiałe informacje i zalecenia przekazane na oddziale. 65 % określiła je jako częściowo zrozumiałe, a 16% jako niezrozumiałe.

83% uczestników otrzymało informację, gdzie należy się udać aby otrzymać potrzebną pomoc i wsparcie. 17% uznało, że informacje są niepełne. Nie było osoby, która nie otrzymała żadnej informacji.

11% badanych otrzymało informację, gdzie należy się udac aby otrzymać potrzebną pomoc i wsparcie. Aż 69 % uznało, że informacje są niepełne, a 20 % nie uzyskało takich informacji.

91 % uczestników uznało, że przekazane w kompendium informacje przyczyniły się do zwiększenia wiedzy o udarze i jego konsekwencjach, a 9% uznało, że informacje częściowo zwiększyły wiedzę. Żaden z uczestników nie unał, ze kompendium nie zwiększyło jego wiedzy.

Nie dotyczy.

Testowanie w toku a już teraz możemy podzielić się wstępnymi efektami!

Po wstępnej analizie częściowej ankiet, które przeprowadzamy wśród pacjentów oddziału testowanego i ich opiekunów oraz w grupie kontrolnej możemy podzielić się z Wami pierwszymi efektami:

  • na wstępie warto zaznaczyć, że 61% osób z oddziału testowanego oraz 50% osób z grupy kontrolnej uznało swoją wiedzę dotyczącą udarów mózgu i procesu leczenia jako małą.. co zdecydowanie utwierdza nas w przekonaniu o konieczności stworzenia  kompendium wiedzy łatwo dostępnego dla pacjenta!
  • 61% uczestników (z oddziału testowanego) ocenia informacje dotyczące leczenia oraz postępowania po hospitalizacji, otrzymane w postaci KOMPENDIUM jako bardzo wyczerpujące a 39 % jako wystarczające. Żaden z uczestników nie uznał ich za niewsytarczające.
  • 25% badanych (z grupy kontrolnej) ocenia otrzymane informacje dotyczące leczenia oraz postępowania po hospitalizacji jako wystarczające, a aż 70% jako niewystarczające. Tylko 5% (jedna osoba) uznała je jako bardzo wyczerpujące.

I na koniec informacja, która zdecydowanie cieszy 🙂

93 % uczestników uznało, że przekazane w kompendium informacje przyczyniły się do zwiększenia wiedzy o udarze i jego konsekwencjach, a 7% uznały, że informacje częściowo zwiększyły wiedzę. Żaden z uczestników nie unał, ze kompendium nie zwiększyło jego wiedzy.

Proces testowania procedury i kompendium w toku! poniżej kilka informacji z jego przebiegu.

Od połowy maja, już 27 rodzin z planowanych 50 mogło otrzymać opracowane przez naszych specjalistów kompendium, zawierające ważne informacje dotyczące udaru mózgu oraz jego konsekwencji, a także dalszych kroków, mających na celu zapewnienie wsparcia choremu. Projekt „Procedura przyjazna chorym i opiekunom” testowany jest na oddziale udarowym w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.
Już wkrótce podzielimy się pierwszymi analizami ankiet, które wypełniają uczestnicy projektu.