Cytryny – 25 stycznia 2018

 

Czy można zaprzyjaźnić się z cytryną? Czy cytryna lubi być używana? Czym różni się cytryna od cytryny?  Kolejne spotkanie z opiekunami poświęcone było relacjom osoba zależna-opiekun. Dzięki temu ćwiczeniu w poczuciu bezpieczeństwa mogliśmy dotknąć  głęboko ukrytych doświadczeń życia codziennego.Wzajemna wymiana myśli to najlepsza droga ku wyjściu z izolacji do akceptacji swoich osobistych historii.

 

Opiekunowie w działaniu – 11 stycznia 2018

Spotkanie z opiekunami

To był czas bardzo intymny .Wymagający ode mnie całkowitego zaangażowania w poczuciu przygniatającej odpowiedzialności aby nikogo nie zgubić, nie zranić.Otwarcie się uczestników ,wyrażanie swoich często bardzo osobistych historii, tajemnic rodzinnych  zobowiązywało  mnie do ich ochrony.Uważam ,że nie powinny one być podane do wiadomości publicznej .Może z czasem w procesie twórczym znajdziemy sposób deskrypcji tych wrażliwych informacji na język teatru ,oczywiście  za zgodą uczestników projektu .

Drogowskazy.

Przekonanie opiekunów osób zależnych do wzięcia udziału wymaga delikatności i czasu. Podczas pierwszych spotkań często mówiliśmy o kole bezpieczeństwa, jakim się otaczają. Trzeba zbudować mocne i trwałe gniazdo aby móc zająć się osobą zależną, zazwyczaj kosztem życia osobistego.

Pierwszy etap kwalifikacji to rozmowy  i spotkania tete-a-tete dające możliwość poznania zagadnień związanych z projektem.

Ulotka, którą podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej wkleili w swoje dzienniczki, informująca o przyszłych spotkaniach.

Informacja o spotkaniach z opiekunami w dniach 8 i 11 stycznia 2018 roku zawisła na tablicach  ogłoszeń Stowarzyszenia  oraz  Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie z opiekunami z dnia 8 stycznia 2018 na prośbę członków Stowarzyszenia zostało przełożone na 17 stycznia 2018.