Wymyślamy ankiety

Aby dobrze zbadać temat trzeba poznać użytkowników. To nie jest łatwe. O ile wczucie się w osoby potrzebujące w naszym przypadku nie jest problemowe, o tyle poznanie potrzeb osób pomagających wymaga myślenia. Jak dotrzeć do osób które są teraz studentami i licealistami (a może z ankiet wyjdzie że pomagający są w innym wieku). Trzeba to…