2. O autorach

www.fundacjawozkowicze.pl

Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy bez względu na swoje ograniczenia są równi i mają te same możliwości. Świat, w którym osoby niepełnosprawne nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Fundacja Wózkowicze pomaga budować właśnie taki świat bez barier. Przybliżając tematykę niepełnosprawności podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijając idee wolontariatu zwiększamy świadomość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Udowadniamy i przekonujemy, że GRANICE SĄ TYLKO W NASZYCH GŁOWACH.

Misją Fundacji jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja, zachęcanie i motywowanie osób niepełnosprawnych do wyjścia naprzeciw ludziom oraz pokonywania swoich ograniczeń. Poprzez działania Fundacji chcemy integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi w taki sposób by były one obecne w życiu codziennym bez względu na swoje możliwości czy ograniczenie.

  • Promujemy aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych przez zajęcia fitness na siedząco metodą Drums Alive.
  • Prowadzimy zajęcia z uczniami w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, podczas których przybliżamy tematykę niepełnosprawności. Pokazujemy nie tylko problemy, bariery i potrzeby osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim ich potencjał, talenty i możliwości – budujemy pozytywny przekaz, uczymy właściwych zachowań wobec osób niepełnosprawnych.
  • Prowadzimy szkolenia dla firm z tematu savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, podczas których pokazujemy, czego unikać i jak powinna wyglądać obsługa klienta niepełnosprawnego ruchowo, osoby niewidomej i niesłyszącej.
  • Dużą wagę Przywiązujemy do tematu  dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych w tym zakresie pełnimy rolę konsultantów / doradców, jeśli chodzi o przystosowanie budynków.
  • Współpracujemy z mediami, bierzemy czynny udział w różnych konferencjach i spotkaniach prezentując i promując aktywność osób niepełnosprawnych oraz własne doświadczenia w działaniach na rzecz pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Fundacja Wózkowicze jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ich rodzin i przyjaciół. Powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Agnieszki i Sebastiana osób poruszających się na wózkach z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego. Swoją działalność realizuje w Poznaniu.

Udział w projektach i działaniach Fundacji jest bezpłatny. Działalność Fundacji Wózkowicze jest możliwa dzięki wsparciu wielu ludzi, zaprzyjaźnionych firm, instytucji i organizacji. Za wszelką pomoc gorąco dziękujemy!

 Geneza

Fundacja Wózkowicze jest bezpośrednim rozwinięciem portalu www.wozkowicze.pl, który postał w 2014 roku w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby osób poruszających się na wózkach. Wielu wózkowiczów prosiło autorów portalu, aby podzielili się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem w pokonywaniu trudności i barier w różnych aspektach życia codziennego osób na wózkach i ich rodzin oraz przyjaciół. Tak powstał portal, który w wyniku rozwoju oprócz celów informacyjnych zaczął pełnić rolę organizatora różnych przedsięwzięć i akcji.

 Doświadczenie

Założyciele Fundacji Wózkowicze mają wieloletnie doświadczenia w działalności organizacji pozarządowych.

Agnieszka przez wiele lat była przewodniczącą stowarzyszenia gdzie realizowała działania na rzecz osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. A także uczestniczyła w wielu festiwalach wokalnych jako wykonawca przez co ma również doświadczenie w takich przedsięwzięciach.

Sebastian również ma za sobą bogate doświadczenia gdyż działał w harcerstwie, uprawiał przez wiele lat kilka dyscyplin sportowych oraz działał w centrum wolontariatu i był w gronie założycieli organizacji pozarządowych.

Po wielu latach doświadczeń tych osób i ich współpracy powstała Fundacja Wózkowicze.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej obejrzyj film