Ewaluacja końcowa. Autyzm w opinii rodziców (cz. 2)

Przeprowadzone wywiady z rodzicami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z realizacji projektu. Wywiady były ważnym podsumowaniem wielu licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji – już po zakończeniu zaplanowanych zajęć. Wywiady miały formę półustrukturyzowaną, składały się z 5 zadawanych każdej z rodzin pytań:

  1. Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w edukacji i terapii Pani/ Pana dziecka?
  1. Czy korzysta Pani/ Pan z zajęć dodatkowych dedykowanych Pani/ Pana dziecku ze spektrum autyzmu, które organizowane są poza szkołą? Dlaczego? I jeśli tak, to w jakiej ilości?
  1. Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w kontakcie z nauczycielem/ terapeutą Pani/ Pana dziecka? Dlaczego?
  1. Czy uważa Pani/ Pan, że warto łączyć naukę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu? I prowadzić ją w jednym miejscu/ ośrodku, np. szkole? Dlaczego?
  1. Czy zgodziłaby się Pani/ zgodziłby się Pan na realizację zajęć terapeutycznych dla Pani/ Pana dziecka w szkole, jeśli byłyby to zajęcia dodatkowo płatne? Dlaczego?

Celem wywiadów było zgromadzenie jak największej ilości informacji na temat subiektywnych odczuć uczestników dotyczących realizowanych działań. Wywiady były uzupełnieniem obiektywnych danych zgromadzonych dzięki badaniu ankietowemu (anonimowemu, dotyczącemu jakości działań). Poniżej znajdują się główne wnioski płynące z analizy wypowiedzi matek:

  • Dla rodziców najważniejsze w terapii ich dziecka jest uspołecznianie go – nauka społecznie akceptowanych zachowań, wsparcie w radzeniu sobie z emocjami, włączanie w grupę rówieśniczą, przygotowywanie do samodzielnego – na miarę możliwości – życia. Na drugim planie pod względem ważności znajduje się wspieranie umiejętności komunikacyjnych – szczególnie u uczniów niewerbalnych. Pojedyncze odpowiedzi wskazały również na istotność realizowania programu nauczania – zdobywania wiedzy.
  • Większość rodzin nie korzysta z dodatkowych zajęć dedykowanym dzieciom ze spektrum autyzmu. Jeśli są jakieś godziny realizowane poza szkołą, to są to zajęcia bardzo specjalistyczne, np. hipoterapia w niewielkim wymiarze godzin. Rodzice tłumaczą ten stan dużym zmęczeniem dzieci oraz ich samych, trudnościami organizacyjnymi, zakłócaniem naturalnego trybu życia rodziny. Odpowiedzi te pojawiły się niezależnie od rodzaju placówki, do której uczęszczało dziecko.
  • W kontakcie z terapeutą dla rodziców najważniejsza jest jego osobowość oraz podejście do dziecka. Terapeuta ma być osobą zaangażowaną, skoncentrowaną na dziecku, życzliwą, troskliwą, patrzącą „sercem”, a jednocześnie autorytetem dla dziecka, stawiającym jasne granice i komunikującym jasno swoje potrzeby oraz oczekiwania (również w stosunku do rodziców). Istotna jest wiedza, jaką posiada, ale już na dalszym planie (pojedyncze odpowiedzi). Jego osobowość i postawa stanowią najczęściej wskazywane walory.
  • Wszystkie mamy odpowiadające na pytania wywiadu zgodziły się, że nauka i terapia powinny być prowadzone w jednym miejscu/ jednej placówce. Zdecydowanie ułatwiłoby to organizację dnia i tygodnia całej rodzinie. Rodzice dostrzegają ryzyko, jakie płynie z tego typu rozwiązania (mały obiektywizm, rutyna specjalistów), lecz są przekonani, że jest ono zasadne i potrzebne. I znów, odpowiedź pojawia się niezależnie od rodzaju placówki.
  • Matki zgadzają się również odnośnie tego, czy zdecydowałyby się na zajęcia terapeutyczne w szkole, nawet gdyby były one dodatkowo płatne. Wszystkie rozmówczynie odpowiedziały pozytywnie na to pytanie, choć oczywiście kwestia kwoty była również rozważana. Niemniej, matki podkreślają łatwość logistyczną tego rozwiązania i możliwość holistycznego oddziaływania na swoje dzieci.

 

 

 

 

 

Tagged , , ,

About Paulina

Psycholożka, pedagożka specjalna. Zaciekawiona światem pasjonatka poszerzania horyzontów. Uwielbiam bawić się z dziećmi i rozmyślać. W relacji z drugim człowiekiem bliska mi jest idea „refleksyjnego serca”. Gdy nie ma wokół mnie dzieci, spełniam się naukowo realizując zorientowane klinicznie projekty badawcze.
View all posts by Paulina →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *