Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz. 2)

Poniższa treść jest kontynuacją części pierwszej artykułu opublikowanego pod tym samym tytułem. Wymienione w niej zostały dwie pierwsze, priorytetowe zasady warunkujące skuteczną pracę terapeutyczną z dzieckiem: relacyjność oraz uważność. Dalej przedstawione zostały kolejne trzy, o których nie sposób zapomnieć. Dobrej lektury! … Po trzecie elastyczność Pedagogika i psychologia są dziedzinami, w których bardzo wyraźnie zaznacza się wielość perspektyw, podejść, czy…

Read More

Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz.1)

Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą to pojęcie relatywne i nieco przekorne. Tradycyjnie jest rozumiany jako posiadanie wysokiej rangi wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych, dzięki którym specjalista „góruje” nad swym podopiecznym oraz jego rodziną. Profesjonalista to w potocznym rozumieniu ktoś, kto pozostaje neutralny i niezaangażowany emocjonalnie, dzięki czemu utrzymuje obiektywną, ale jednocześnie zdystansowaną…

Read More

Człowiek potrzebuje relacji

Dziś pierwsza konferencja metodyczna, podczas której opowiadałam co nieco o podejściu relacyjnym i projekcie „Autyzm relacyjnie”. Przygotowałam dość długie i szczegółowe wystąpienie, opis fazy testowania innowacji – która zwykle interesuje najbardziej. Na sali wyczuć można było skupienie i zainteresowanie. To dodaje skrzydeł! Jakież było moje zdumienie, gdy po konferencji podeszła do mnie pewna Pani z pytaniem, czy mogłabym poświęcić Jej…

Read More

Korzyści płynące z terapii relacyjnej. Niespodzianki i poruszenia.

Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, gdy oprócz „namacalnych” przewidywanych efektów prowadzenia terapii relacyjnej, pojawiają się również zaskoczenia i poruszenia – jak to, o którym dowiedziałam się wczoraj. Jedna z Pań terapeutek, w toku wdrażania programu edukacyjno-terapeutycznego „Autyzm relacyjnie” zdecydowała się przygotować pracę dyplomową na temat porównania metod dyrektywnych i niedyrektywnych. Program stał się po części inspiracją do podjęcia tego trudnego…

Read More

Korzyści płynące z terapii relacyjnej. Część 2

Tym razem nieco przekornie, bo … o zmianach, jakie zachodzą u opiekuna/ terapeuty, który podejmuje się wyzwania (z)budowania dobrej relacji z dzieckiem. Zmiany te bezsprzecznie mają miejsce i są bardzo wyraźne dla samego dorosłego, ale również i jego otoczenia. Terapeuci poszukujący, którzy trafiają na podejście relacyjne zwykle podchodzą do niego sceptycznie i z ostrożnością. Przyzwyczajeni do sztywnych ram programów edukacyjno-terapeutycznych,…

Read More

Korzyści płynące z terapii relacyjnej. Część 1

Nie minął jeszcze czas, który poświęcam na przygotowanie podsumowania fazy testowania innowacji w postaci programu edukacyjno-terapeutycznego „Autyzm relacyjnie”, a już bardzo chciałabym opisać wszystko to, co zadziało się w diadach biorących udział w projekcie. Po raz kolejny przeglądam dzienniki, czytam, analizuję – już teraz z perspektywy posiadania wiedzy o tym, co zadziało się w ciągu wszystkich miesięcy i pozostaję poruszona…

Read More

Wakacje

Udało się. Dobrnęliśmy do długo wyczekiwanego portu, jakim są wakacje. Zaangażowani w pracę nauczyciele – terapeuci mają w końcu chwilę oddechu i możliwości wytchnienia. Długo oczekiwane wakacje czas zacząć! Cóż to oznacza dla projektu „Autyzm relacyjnie”? Dla nas to także czas pożegnań i pogłębionego podsumowywania uzyskanych efektów. Zakończyliśmy fazę testowania innowacji, tj. wdrażania programu terapeutycznego w czterech wybranych placówkach. Przez…

Read More

Psychiczne narodziny

W terapii relacyjnej, szczególnie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta staje się świadkiem psychicznych narodzin początkowo zamkniętego, wycofanego i mało świadomego jeszcze siebie i innych dziecka. Dzięki podejmowanym działaniom, zgodnym z naturalnym rytmem rozwoju, terapeuta wchodzi w rolę położnika, sanitariusza, który wspiera i czuwa nad prawidłowym przebiegiem narodzin. W rezultacie konstytuowanej (leczącej) relacji, dziecko w coraz większym stopniu staje…

Read More

Definicyjnie

Jakiś czas temu Ktoś (tak, to o Tobie mowa Jacku :)) poprosił o zdefiniowanie pojęcia terapii relacyjnej tak, jak ją rozumiem. Trudne wyzwanie – myślowe i emocjonalne. Skomplikowane, bo każda definicja jest z natury swej pewnym ograniczeniem (nadaniem ram), a Autorka za ograniczeniami niezbyt przepada i stąd ten chyba opór i upór 🙂 Niemniej, podjęłam rękawicę i od kilku dni…

Read More

Opowieści terapeutów cd.

Tym razem kolejna refleksja kolejnej Terapeutki biorącej udział w projekcie „Autyzm relacyjnie”. Z Jagodą współpracujemy od lat. W mig odczytujemy swoje stany i potrzeby. Podobnie myślimy o sensie terapii i istocie wspierania innych osób (i siebie nawzajem) 🙂 Bardzo jestem wdzięczna, że możemy nadal razem pracować i że uczeń, którego kiedyś miałam pod swoimi skrzydłami trafił w Jej ciepłe i…

Read More