Terapia środowiskowa, czyli o potrzebie wdrażania oddziaływań terapeutycznych w placówkach oświatowych

Terapia i psychoterapia dzieci oraz młodzieży jest oddziaływaniem mającym na celu wspieranie najmłodszych w radzeniu sobie z emocjonalnymi i społecznymi trudnościami przeżywanymi na co dzień. Głównym zadaniem terapeuty jest uważna, pogłębiona diagnoza dziecka oraz interwencja w postaci działań wzmacniających zarówno osłabione funkcje, jak i (może przede wszystkim) rozwijających posiadane przez dziecko zasoby. Przeprowadzana diagnoza powinna rozpoczynać się od szczegółowej analizy…

Read More