Terapia środowiskowa, czyli o potrzebie wdrażania oddziaływań terapeutycznych w placówkach oświatowych

Terapia i psychoterapia dzieci oraz młodzieży jest oddziaływaniem mającym na celu wspieranie najmłodszych w radzeniu sobie z emocjonalnymi i społecznymi trudnościami przeżywanymi na co dzień. Głównym zadaniem terapeuty jest uważna, pogłębiona diagnoza dziecka oraz interwencja w postaci działań wzmacniających zarówno osłabione funkcje, jak i (może przede wszystkim) rozwijających posiadane przez dziecko zasoby. Przeprowadzana diagnoza powinna rozpoczynać się od szczegółowej analizy…

Read More

„Kiedy się kogoś lubi, to się za nim tęskni”, czyli o kończeniu terapii z dziećmi

Dzieci, jak i wszyscy ludzie potrzebują czuć się bezpiecznie. H. Olechnowicz pisała, że im mniej możliwości czerpania tegoż poczucia z faktu obecności innych (ważnych, znaczących, którzy pozwalają nam czuć się bezpiecznie), tym większa zależność od otoczenia zewnętrznego nieożywionego. Im słabsza relacja z innymi ludźmi, tym większe przywiązanie do rutyny „fizycznej” (stałości miejsca, czasu, układu kolejnych czynności, schematu dnia). Dobra relacja…

Read More

Praca terapeuty to nie misja, zawód nauczyciela to nie powołanie

Ostatnimi czasy sporo myślę nad charakterem pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi, które doświadczają różnorakich trudności rozwojowych. Zastanawiam się, bowiem chyba znacząco zmienia się mój sposób patrzenia na swój zawód i formę jego realizacji w codziennym życiu. Niedługo mija dekada, odkąd zaczęłam pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu. Ta dekada pełna była wzruszeń, poruszeń, smutków, złości, frustracji, radości, satysfakcji, dumy i innych…

Read More

Autyzm relacyjnie. Program szkolenia i przewodnik metodyczny

Bardzo mi miło umieszczać na blogu ten wpis. Oznacza on bowiem zakończenie prac nad projektem „Autyzm relacyjnie”, który był ważną częścią mojego życia przez ostatnie półtorej roku. Jego efekty niebawem poznać można na stronie www.autyzmrelacyjnie.pl, a już teraz krótkie wprowadzenie w metodyczne opracowanie zagadnienia. Wdrażanie programu terapeutycznego na terenie placówek edukacyjnych przyniosło niemało emocji, znaków zapytania, wątpliwości, ale i satysfakcji.…

Read More