Ewaluacja końcowa. Autyzm w opinii rodziców (cz. 2)

Przeprowadzone wywiady z rodzicami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z realizacji projektu. Wywiady były ważnym podsumowaniem wielu licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji – już po zakończeniu zaplanowanych zajęć. Wywiady miały formę półustrukturyzowaną, składały się z 5 zadawanych każdej z rodzin pytań: Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii rodziców (cz. 1)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta składała się z 10 pytań i z założenia miała być wypełniania anonimowo – w specjalnie przygotowanym formularzu elektronicznym, w którym rodzice zaznaczali lub wpisywali swoje odpowiedzi. Odmiennie od założeń, w przypadku dwóch rodzin…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 2)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta ewaluacyjna składa się z 10 krótkich pytań, dzięki którym możliwe było dokonanie oceny poziomu jakości przeprowadzonych działań projektowych. Wykorzystana w tym badaniu ankieta została zaprojektowana w formularzu Google Docs, jako elektroniczny arkusz…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 1)

W ramach ewaluacji końcowej projektu zrealizowano kilka działań, które pomogły sformułować ostateczne wnioski i rekomendacje dla końcowego rezultatu, jakim jest program terapeutyczny dedykowany uczniom ze spektrum autyzmu. Przeprowadzone wywiady z nauczycielami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z fazy testowania. Wywiady były ważnym podsumowaniem licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji…

Read More