O potrzebie odpoczynku

Wracamy z wakacji. Czwarty urlop w tym roku. Mało, dużo, trudno powiedzieć. Na pewno potrzebne i ważne. Niemniej, największa ilość urlopów odkąd tylko pamiętam. To świadoma decyzja. Podjęta po zeszłorocznym jesiennym kryzysie, który rozpoczął się infekcją, a skończył totalnym dołkiem związanym z dwoma miesiącami pochorobowych zaległości. Diagnoza: przepracowanie. Trudno zanegować. Obciążająca praca, w mało komfortowych warunkach, kiepsko płatna, ogromne poczucie…

Read More

O przebodźcowaniu

Układ nerwowy organizmów żywych cechuje się dwiema jakościami, które warunkują możliwość odbioru bodźców i decydują o jego zasobach i ograniczeniach. Pierwszą jakością jest swoista wytrzymałość, drugą zaś pojemność układu nerwowego. Docierające do układu bodźce mogą mieć swoje źródło zarówno w otoczeniu, jak i pojawiać się na skutek funkcjonowania samego organizmu (być rezultatem procesów fizjologicznych, cały czas zewnętrznych w stosunku do…

Read More