Ewaluacja końcowa. Autyzm w opinii rodziców (cz. 2)

Przeprowadzone wywiady z rodzicami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z realizacji projektu. Wywiady były ważnym podsumowaniem wielu licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji – już po zakończeniu zaplanowanych zajęć. Wywiady miały formę półustrukturyzowaną, składały się z 5 zadawanych każdej z rodzin pytań: Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii rodziców (cz. 1)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta składała się z 10 pytań i z założenia miała być wypełniania anonimowo – w specjalnie przygotowanym formularzu elektronicznym, w którym rodzice zaznaczali lub wpisywali swoje odpowiedzi. Odmiennie od założeń, w przypadku dwóch rodzin…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 2)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta ewaluacyjna składa się z 10 krótkich pytań, dzięki którym możliwe było dokonanie oceny poziomu jakości przeprowadzonych działań projektowych. Wykorzystana w tym badaniu ankieta została zaprojektowana w formularzu Google Docs, jako elektroniczny arkusz…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 1)

W ramach ewaluacji końcowej projektu zrealizowano kilka działań, które pomogły sformułować ostateczne wnioski i rekomendacje dla końcowego rezultatu, jakim jest program terapeutyczny dedykowany uczniom ze spektrum autyzmu. Przeprowadzone wywiady z nauczycielami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z fazy testowania. Wywiady były ważnym podsumowaniem licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji…

Read More

O potrzebie odpoczynku

Wracamy z wakacji. Czwarty urlop w tym roku. Mało, dużo, trudno powiedzieć. Na pewno potrzebne i ważne. Niemniej, największa ilość urlopów odkąd tylko pamiętam. To świadoma decyzja. Podjęta po zeszłorocznym jesiennym kryzysie, który rozpoczął się infekcją, a skończył totalnym dołkiem związanym z dwoma miesiącami pochorobowych zaległości. Diagnoza: przepracowanie. Trudno zanegować. Obciążająca praca, w mało komfortowych warunkach, kiepsko płatna, ogromne poczucie…

Read More

O przebodźcowaniu

Układ nerwowy organizmów żywych cechuje się dwiema jakościami, które warunkują możliwość odbioru bodźców i decydują o jego zasobach i ograniczeniach. Pierwszą jakością jest swoista wytrzymałość, drugą zaś pojemność układu nerwowego. Docierające do układu bodźce mogą mieć swoje źródło zarówno w otoczeniu, jak i pojawiać się na skutek funkcjonowania samego organizmu (być rezultatem procesów fizjologicznych, cały czas zewnętrznych w stosunku do…

Read More

Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz. 2)

Poniższa treść jest kontynuacją części pierwszej artykułu opublikowanego pod tym samym tytułem. Wymienione w niej zostały dwie pierwsze, priorytetowe zasady warunkujące skuteczną pracę terapeutyczną z dzieckiem: relacyjność oraz uważność. Dalej przedstawione zostały kolejne trzy, o których nie sposób zapomnieć. Dobrej lektury! … Po trzecie elastyczność Pedagogika i psychologia są dziedzinami, w których bardzo wyraźnie zaznacza się wielość perspektyw, podejść, czy…

Read More

Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz.1)

Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą to pojęcie relatywne i nieco przekorne. Tradycyjnie jest rozumiany jako posiadanie wysokiej rangi wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych, dzięki którym specjalista „góruje” nad swym podopiecznym oraz jego rodziną. Profesjonalista to w potocznym rozumieniu ktoś, kto pozostaje neutralny i niezaangażowany emocjonalnie, dzięki czemu utrzymuje obiektywną, ale jednocześnie zdystansowaną…

Read More

Człowiek potrzebuje relacji

Dziś pierwsza konferencja metodyczna, podczas której opowiadałam co nieco o podejściu relacyjnym i projekcie „Autyzm relacyjnie”. Przygotowałam dość długie i szczegółowe wystąpienie, opis fazy testowania innowacji – która zwykle interesuje najbardziej. Na sali wyczuć można było skupienie i zainteresowanie. To dodaje skrzydeł! Jakież było moje zdumienie, gdy po konferencji podeszła do mnie pewna Pani z pytaniem, czy mogłabym poświęcić Jej…

Read More

Korzyści płynące z terapii relacyjnej. Niespodzianki i poruszenia.

Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, gdy oprócz „namacalnych” przewidywanych efektów prowadzenia terapii relacyjnej, pojawiają się również zaskoczenia i poruszenia – jak to, o którym dowiedziałam się wczoraj. Jedna z Pań terapeutek, w toku wdrażania programu edukacyjno-terapeutycznego „Autyzm relacyjnie” zdecydowała się przygotować pracę dyplomową na temat porównania metod dyrektywnych i niedyrektywnych. Program stał się po części inspiracją do podjęcia tego trudnego…

Read More