Terapia środowiskowa, czyli o potrzebie wdrażania oddziaływań terapeutycznych w placówkach oświatowych

Terapia i psychoterapia dzieci oraz młodzieży jest oddziaływaniem mającym na celu wspieranie najmłodszych w radzeniu sobie z emocjonalnymi i społecznymi trudnościami przeżywanymi na co dzień. Głównym zadaniem terapeuty jest uważna, pogłębiona diagnoza dziecka oraz interwencja w postaci działań wzmacniających zarówno osłabione funkcje, jak i (może przede wszystkim) rozwijających posiadane przez dziecko zasoby. Przeprowadzana diagnoza powinna rozpoczynać się od szczegółowej analizy…

Read More

„Kiedy się kogoś lubi, to się za nim tęskni”, czyli o kończeniu terapii z dziećmi

Dzieci, jak i wszyscy ludzie potrzebują czuć się bezpiecznie. H. Olechnowicz pisała, że im mniej możliwości czerpania tegoż poczucia z faktu obecności innych (ważnych, znaczących, którzy pozwalają nam czuć się bezpiecznie), tym większa zależność od otoczenia zewnętrznego nieożywionego. Im słabsza relacja z innymi ludźmi, tym większe przywiązanie do rutyny „fizycznej” (stałości miejsca, czasu, układu kolejnych czynności, schematu dnia). Dobra relacja…

Read More

Praca terapeuty to nie misja, zawód nauczyciela to nie powołanie

Ostatnimi czasy sporo myślę nad charakterem pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi, które doświadczają różnorakich trudności rozwojowych. Zastanawiam się, bowiem chyba znacząco zmienia się mój sposób patrzenia na swój zawód i formę jego realizacji w codziennym życiu. Niedługo mija dekada, odkąd zaczęłam pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu. Ta dekada pełna była wzruszeń, poruszeń, smutków, złości, frustracji, radości, satysfakcji, dumy i innych…

Read More

Autyzm relacyjnie. Program szkolenia i przewodnik metodyczny

Bardzo mi miło umieszczać na blogu ten wpis. Oznacza on bowiem zakończenie prac nad projektem „Autyzm relacyjnie”, który był ważną częścią mojego życia przez ostatnie półtorej roku. Jego efekty niebawem poznać można na stronie www.autyzmrelacyjnie.pl, a już teraz krótkie wprowadzenie w metodyczne opracowanie zagadnienia. Wdrażanie programu terapeutycznego na terenie placówek edukacyjnych przyniosło niemało emocji, znaków zapytania, wątpliwości, ale i satysfakcji.…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm w opinii rodziców (cz. 2)

Przeprowadzone wywiady z rodzicami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z realizacji projektu. Wywiady były ważnym podsumowaniem wielu licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji – już po zakończeniu zaplanowanych zajęć. Wywiady miały formę półustrukturyzowaną, składały się z 5 zadawanych każdej z rodzin pytań: Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii rodziców (cz. 1)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta składała się z 10 pytań i z założenia miała być wypełniania anonimowo – w specjalnie przygotowanym formularzu elektronicznym, w którym rodzice zaznaczali lub wpisywali swoje odpowiedzi. Odmiennie od założeń, w przypadku dwóch rodzin…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 2)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta ewaluacyjna składa się z 10 krótkich pytań, dzięki którym możliwe było dokonanie oceny poziomu jakości przeprowadzonych działań projektowych. Wykorzystana w tym badaniu ankieta została zaprojektowana w formularzu Google Docs, jako elektroniczny arkusz…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 1)

W ramach ewaluacji końcowej projektu zrealizowano kilka działań, które pomogły sformułować ostateczne wnioski i rekomendacje dla końcowego rezultatu, jakim jest program terapeutyczny dedykowany uczniom ze spektrum autyzmu. Przeprowadzone wywiady z nauczycielami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z fazy testowania. Wywiady były ważnym podsumowaniem licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji…

Read More

O potrzebie odpoczynku

Wracamy z wakacji. Czwarty urlop w tym roku. Mało, dużo, trudno powiedzieć. Na pewno potrzebne i ważne. Niemniej, największa ilość urlopów odkąd tylko pamiętam. To świadoma decyzja. Podjęta po zeszłorocznym jesiennym kryzysie, który rozpoczął się infekcją, a skończył totalnym dołkiem związanym z dwoma miesiącami pochorobowych zaległości. Diagnoza: przepracowanie. Trudno zanegować. Obciążająca praca, w mało komfortowych warunkach, kiepsko płatna, ogromne poczucie…

Read More

O przebodźcowaniu

Układ nerwowy organizmów żywych cechuje się dwiema jakościami, które warunkują możliwość odbioru bodźców i decydują o jego zasobach i ograniczeniach. Pierwszą jakością jest swoista wytrzymałość, drugą zaś pojemność układu nerwowego. Docierające do układu bodźce mogą mieć swoje źródło zarówno w otoczeniu, jak i pojawiać się na skutek funkcjonowania samego organizmu (być rezultatem procesów fizjologicznych, cały czas zewnętrznych w stosunku do…

Read More