Autyzm relacyjnie. Program szkolenia i przewodnik metodyczny

Bardzo mi miło umieszczać na blogu ten wpis. Oznacza on bowiem zakończenie prac nad projektem „Autyzm relacyjnie”, który był ważną częścią mojego życia przez ostatnie półtorej roku. Jego efekty niebawem poznać można na stronie www.autyzmrelacyjnie.pl, a już teraz krótkie wprowadzenie w metodyczne opracowanie zagadnienia. Wdrażanie programu terapeutycznego na terenie placówek edukacyjnych przyniosło niemało emocji, znaków zapytania, wątpliwości, ale i satysfakcji.…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm w opinii rodziców (cz. 2)

Przeprowadzone wywiady z rodzicami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z realizacji projektu. Wywiady były ważnym podsumowaniem wielu licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji – już po zakończeniu zaplanowanych zajęć. Wywiady miały formę półustrukturyzowaną, składały się z 5 zadawanych każdej z rodzin pytań: Co jest dla Pani/ Pana najważniejsze w…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii rodziców (cz. 1)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta składała się z 10 pytań i z założenia miała być wypełniania anonimowo – w specjalnie przygotowanym formularzu elektronicznym, w którym rodzice zaznaczali lub wpisywali swoje odpowiedzi. Odmiennie od założeń, w przypadku dwóch rodzin…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 2)

Jednym z elementów podsumowania projektu “Autyzm relacyjnie (…)” było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej składającej się z 10 pytań dotyczących jakości prowadzonych działań, skierowanych osobno do nauczycieli oraz rodziców. Ankieta ewaluacyjna składa się z 10 krótkich pytań, dzięki którym możliwe było dokonanie oceny poziomu jakości przeprowadzonych działań projektowych. Wykorzystana w tym badaniu ankieta została zaprojektowana w formularzu Google Docs, jako elektroniczny arkusz…

Read More

Ewaluacja końcowa. Autyzm relacyjnie w opinii nauczycieli (cz. 1)

W ramach ewaluacji końcowej projektu zrealizowano kilka działań, które pomogły sformułować ostateczne wnioski i rekomendacje dla końcowego rezultatu, jakim jest program terapeutyczny dedykowany uczniom ze spektrum autyzmu. Przeprowadzone wywiady z nauczycielami dały spory wgląd w ich opinie i doświadczenia z fazy testowania. Wywiady były ważnym podsumowaniem licznych rozmów, które odbyły się w trakcie trwania działań projektowych, również w fazie ewaluacji…

Read More

O potrzebie odpoczynku

Wracamy z wakacji. Czwarty urlop w tym roku. Mało, dużo, trudno powiedzieć. Na pewno potrzebne i ważne. Niemniej, największa ilość urlopów odkąd tylko pamiętam. To świadoma decyzja. Podjęta po zeszłorocznym jesiennym kryzysie, który rozpoczął się infekcją, a skończył totalnym dołkiem związanym z dwoma miesiącami pochorobowych zaległości. Diagnoza: przepracowanie. Trudno zanegować. Obciążająca praca, w mało komfortowych warunkach, kiepsko płatna, ogromne poczucie…

Read More

O przebodźcowaniu

Układ nerwowy organizmów żywych cechuje się dwiema jakościami, które warunkują możliwość odbioru bodźców i decydują o jego zasobach i ograniczeniach. Pierwszą jakością jest swoista wytrzymałość, drugą zaś pojemność układu nerwowego. Docierające do układu bodźce mogą mieć swoje źródło zarówno w otoczeniu, jak i pojawiać się na skutek funkcjonowania samego organizmu (być rezultatem procesów fizjologicznych, cały czas zewnętrznych w stosunku do…

Read More

Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz. 2)

Poniższa treść jest kontynuacją części pierwszej artykułu opublikowanego pod tym samym tytułem. Wymienione w niej zostały dwie pierwsze, priorytetowe zasady warunkujące skuteczną pracę terapeutyczną z dzieckiem: relacyjność oraz uważność. Dalej przedstawione zostały kolejne trzy, o których nie sposób zapomnieć. Dobrej lektury! … Po trzecie elastyczność Pedagogika i psychologia są dziedzinami, w których bardzo wyraźnie zaznacza się wielość perspektyw, podejść, czy…

Read More

Profesjonalizm w pracy z dziećmi (cz.1)

Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą Profesjonalizm w pracy z dziećmi i młodzieżą to pojęcie relatywne i nieco przekorne. Tradycyjnie jest rozumiany jako posiadanie wysokiej rangi wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych, dzięki którym specjalista „góruje” nad swym podopiecznym oraz jego rodziną. Profesjonalista to w potocznym rozumieniu ktoś, kto pozostaje neutralny i niezaangażowany emocjonalnie, dzięki czemu utrzymuje obiektywną, ale jednocześnie zdystansowaną…

Read More

Człowiek potrzebuje relacji

Dziś pierwsza konferencja metodyczna, podczas której opowiadałam co nieco o podejściu relacyjnym i projekcie „Autyzm relacyjnie”. Przygotowałam dość długie i szczegółowe wystąpienie, opis fazy testowania innowacji – która zwykle interesuje najbardziej. Na sali wyczuć można było skupienie i zainteresowanie. To dodaje skrzydeł! Jakież było moje zdumienie, gdy po konferencji podeszła do mnie pewna Pani z pytaniem, czy mogłabym poświęcić Jej…

Read More